Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV
Zber, úprava a dodávka vody
Čistenie a odvod odpadových vôd
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom

DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV

Počet firiem: 13
Zobrazujem: 0 - 13
Pridať firmu
IČOFirma
31449280: CALEX-KOV, spol. s r.o.
11723947: Ing. Pavel Nemeček KOWOMEPP
37321722: Jozef Divinec
43749283: Lenka Borčinová - LB
35926261: LIQUID RECYCLING, s.r.o.
41040309: Miroslav Jánoš
41044649: Miroslav Ludva
43773311: recyklácia s.r.o.
40335054: Roman Lukáč
00587168: Technické služby mesta Zlaté Moravce
43775144: Tibor Ďatko TIBIKOV
41044410: Vladimír Balko
44271956: Vladimír Balko